Aner, familie og slægtninge til Hans Niels Pedersen

Velkommen til min slægtsforskning. Jeg håber at andre end familien, kan få lige så stor glæde

og gavn af informationerne, som jeg har haft af andre slægtsforskeres hjemmesider.