Birgitt og Hans


Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 1 til 50 fra 617

      1 2 3 4 5 ... 13» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Han 3.Die Ægtesk. Hun 1.Ste Ægteskab Familie F221
 
2 "Onsdagen d: 7. Octobr. blev Niels Christensøn Smed fra Dølbye og Inger Jensdaatter fra Vind trolovede af Mag: Christen" (...) "Dom: 24 post Trinit: d: 17 Nov. blev Niels Christensøn Smid og Inger Jensdatter copulerede af Mag: Christen" (Skive opsl. 25)
 
Familie F1525
 
3 'Klippet' fra Horsens skifteprotokol 1683-1812 :
Vulf Christian Delgast, urmager i Horsens. 19.9.1764, fol.842.
A: søskende Andreas Sparre Delgast, præst [ved Citadellet Frederikshavn i København], Frederik Delgast, studiosus i Odense, Mette Elisabeth Delgast g.m. [Nikolaj Engelhardt] Nannestad, præst og professor i Odense. Afdødes forældre var Hans Jochum Delgast, urmager i Kolding og hustru Cathrine Christensdatter Teilmann. Forældrene blev viet i Fredericia Tysk Menighed, hvor de boede til 1740, hvorefter de flyttede til Kolding.
Der er stor uenighed om Mette Elisabet's dåb på diverse hjemmesider, eksempel 1:
http://www.nicoline1852.dk/phpgedview/individual.php?pid=I2660&ged=jensen-bjorneboe.ged - angiver at hun er døbt 22/2-1729 i Horsens, Vor Frue.
eksempel 2 :
http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per00118.htm#0 - angiver at hun er født omkr. 1730
eksempel 3 :
http://www.familysearch.org/ - angiver at hun er døbt 22/2-1729 i Odense
eksempel 4 :
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/Nicolai_Nannestad - angiver at hun er døbt 22/2-1729 i Horsens, Vor Frue.
MEN hun er døbt i Fredericia Michaelis 2 december 1729 (KB 1708-1770 opslag 109)
 
Delgast, Mette Elisabeth (I4263)
 
4 (Medical):Balle-Lars, Lars Nielsen, blev i 1858 dømt for drab på en enke i Ugledige ved Præstø, hvorfor han blev henrettet. Balle-Lars tilstod først at have begået mordet som lejemorder, men trak senere tilståelsen tilbage og benægtede hårdnakket sin skyld. Hans sjælesørger, pastor Gjellebøl, skrev om de forgæves omvendelsesforsøg bogen Spildte Guds Ord paa Balle-Lars (1861), en titel, der er blevet stående som bevinget ord.
 
Hemmingsdatter, Ane Marie (I2712)
 
5 (Medical):Der henvises til hjemmesiden : http://www.lillerosendal.dk/KristianHelmersen/fam000xx/fam00021.htm
for noter om Carl og Kathrine. 
Jacobi Thura, Kathrine OBS se noter (I3263)
 
6 (Medical):Der henvises til hjemmesiden : http://www.lillerosendal.dk/KristianHelmersen/fam000xx/fam00021.htm
for noter om Carl og Kathrine. 
Betzman, Carl Georg OBS se noter (I3264)
 
7 (Medical):I Elle Marsvins tjeneste.
Denne Elle Marsvin er i familie med en af Karen Vibe Utzons aner. 
Henrichsdatter, Cathrine (I3405)
 
8 (Medical):I KB1730-1804 Vedtofte/Søllested sogn, Odense amt, opslag 325, er der en Lars Pedersen og enke Ane Hansdatter som bliver gift 17-6-1797 Pedersen, Lars (I1361)
 
9 (Research):Brahesholm skifteprotokol side 146b: (Se billederne Skifte0003.jpg + Skifte0004.jpg)
Ao 1752 den 27. juni indfandt jeg mig underskrevne, på mit højvelbårnes vegne, som fuldmægtig ved Brahesholm, tilligemed 2de tiltagne mænd, Søren Hansen og Jørgen Snedker, begge her af Ørsted, udi Lars Andersen gårdmands hus sammested, hvor Jeppe Hansen Balle ved døden er afgangen, for at holde lovlig registrering og vurdering over hans gods og ejendom, han sig måtte have efterladt, til nærmere skifteforetagelse imellem den salig mands arvinger, nemlig hans efterlevende børn: Hans Ipsen, Bodil Ipsdatter gift med Lars Andersen her på stedet, Dorthe Ipsdatter gift med Peder Nielsen i Højbjerg, og Peder Ipsen ungkarl sammesteds, samt børnebørn nemlig Lars Jensen 14 år, Hans Jensen 10 år, Jacob Jensen 7 år og Anders Jensen 4 år; hvis fader er Jens Jørgensen her i byen, og endelig afgangne Niels Ipsens børn i Ørsbjerg, Lars Nielsen, Kirsten, Anne og Karen Nielsdøtre, alle værende hos deres stedfader i bemelte Ørsbjerg; og var imidlertid tilstede ved denne forretning bemeldte Hans Ipsen, Jens Jørgensen og Lars Andersen alle af Ørsted, Peder Ipsen på egne og de øvriges vegne; hvor da blev forefundet som følger:
1 blårandet ulden overdyne,
1 linned gulrandet underdyne,
1 ditto blårandet,
1 gl. ditto dynevår,
1 blårandet linned pude med vår,
1 hvid ditto uden vår,
1 lang linned hoveddyne,
1 hørgarns lagen og 1 par blårgarns ditto,
hvilke fornævnte sengeklæder Peder Ipsen tilkender sig af, at hans salig fader for nogle år siden havde
 
Hansen Balle, Jep (I3487)
 
10 (Research):Brahsholm Skifteprotokol folio 1: (Se billede Skifte0001.jpg)
Ao1729 den 19. marts var jeg på mit højædle og ærbare herskabs vegne, tillige med 2de vurderingsmænd, navnlig Mads Madsen og Niels Nielsen Lunde, begge boende udi Højbjerg, forsamlede for at holde skifte og deling efter afgangne salig Niels Pedersen, som boede og døde udi Højbjerg, imellem hans efterladte hustru Karen Mortensdatter med lavværge Hans Hansen i Sø-Søbye på den ene side, og hendes børn, nemlig 2 sønner, Peder Nielsen og Morten Nielsen, begge myndige; så og 3 døtre, Karen Nielsdatter 23 år, Margrette Nielsdatter 14 år, Kirsten Nielsdatter på 12te år, og på disse tre døtres vegne som formynder, Niels Hansen i Turup, på den anden side; da efter at der over boets midler, efter at registrering og vurdering var gjort nøje overslag, befandtes stervboet {dødsboet} af så slet tilstand, at den ikke kunne tilstrække til gårdens brøstfældige besætning og restance, langt mindre var der noget til arv eller deling imellem enken og børnene; dog, efterdi den ældste søn Peder Nielsen har stedt og fæstet gården, som af sønlig kærlighed til sin moder, og broderlig kærlighed til sine søskende, indgik han, med bemeldte hans søskende og deres formynder, en venlig skifteforening således: først lovede og tilsagde han sin moder, at give hende til sit levnets ophold årlig en tønde rug, 4 skp: malt, 4 skæpper boghvede, en ko på foder og græs hos hans egne køer /: og ligeså foder og græs til 4 får, samt en gås med sin grøde; så lovede han hende og nødtørftig ildebrændsel tillige med fri husværelse i gården. For det andet tilsagde han sine søskende, navnlig broderen Morten Nielsen, 1 ko så god som 4 rdl., som han straks kan bekomme når forlanges, og til sine 3 søstre ligeledes hver en ko af samme værdi, som forbliver hos ham i gården.
 
Pedersen, Niels (I3499)
 
11 (Research):Margrethe Nielsdtr i Norre Orslov 31 Mar 1778 pg 58
2HUSB: Mys Madsen gmd or Mys Poulsen gmd (signed: Mys Madsen )
CH: Mads Mydsen 2 Hans Myssen 3 wks Ane Mysdtr 4
1HUSB: Hans Jacobsen (dod ) CH: Jacob Hansen 14 Niels Hansen 6 Karen Hansdtr 17 Birthe Hansdtr
FADER: Jorgen Nielsen Piil gmd i Norre Orslev
[Norre Ladegaard & Westenborg gods, Falster, Maribo; Book 1 1768-1809; FHL film 41325]
 
Nielsdatter, Margrethe (I1054)
 
12 + 59 M iii. Peder Rasmussen Nør blev født i 1776 i Keldby, blev døbt den 1 6-2-1776 i Keldby,5 døde den 19-12-1846 i Tåstrup, Keldby Sogn14 i en ald er af 70 år, og blev begravet den 27-12-1846 i Keldby.14

Rasmus blev gift med Dorthe Andersdatter, datter af Anders Pedersen og Mal ene Olsdatter, den 23-1-1771 i Stege.13 Dorthe blev født i 1744 i Udby, St ege Landsogn,10 blev døbt den 17-8-1744 i Keldby,9 døde den 16-7-1828 i Ke ldby9 i en alder af 84 år, og blev begravet den 19-7-1828 i Keldby.9
• Ane-nummer: 489.
3xtipoldefar
+ 57 M i. Hans Rasmussen Nør blev født i 1771 i Keldby, blev døbt den 29-9 -1771 i Keldby,5 døde den 8-3-1830 i Keldby9 i en alder af 59 år, og bl ev begravet den 13-3-1830 i Keldby.9

+ 58 M ii. Ole Rasmussen Nør blev født i 1773 i Keldby, blev døbt den 28-2 -1773 i Keldby,5 og døde AFT ER 1840 i Bissinge, Stege Landsogn i en ald er af 67 år.

+ 60 K iv. Anne Malene Rasmusdatter blev født den 31-12-1777 i Keldby,4 bl ev døbt den 1-1-1778 i Keldby,5 og døde den 21-6-1855 i Udby, Stege Landso gn4 i en alder af 77 år.

61 K v. Kirsten Rasmusdatter blev født i 1779 i Keldby, blev døbt den 14-1 1-1779 i Keldby,5 døde i 1802 i Keldby i en alder af 23 år, og blev begrav et den 27-6-1802 i Keldby.5

Generelle notater: Faddere: Jacob Nicolaisen Møllers hustru (Karen) ved St ege b.b., Jens Rasmussen og Christian Olsen, hermand Bechs hustru Kar en og Margrethe (Pedersdatter?) alle af Keldby.

+ 62 M vi. Niels Rasmussen Nør blev født i 1781 i Keldby, blev døbt den 22 -4-1781 i Keldby,5 døde den 20-4-1841 i Keldby9 i en alder af 60 år, og bl ev begravet den 26-4-1841 i Keldby.9

63 M vii. Jørgen Rasmussen Nør blev født i 1783 i Keldby og blev døbt d en 5-10-1783 i Keldby.5

Generelle notater: Faddere: skoleholder Niels Hiorts hustru Bodild af Keld by b.b., Niels Rasmussen og Anders Rasmussen af Keldby, Hans Hansen af dam me, Chistopher Hansens hustru af Udby. 
Rasmussen Nør, Peder (I193)
 
13 1-11-1912: Fra Aarhus til Ny Østergade 9, 2. 6-5-1913: Hotel Kongen af Danmark, Holmens Kanal 15 6-11-1913: Paladshotellet, Rådhuspladsen (Raadhuspladsen)
Registrators kommentar: Se øverst på listen. 1-5-1914: Griffenfeldtsgade 25, 2. 28-11-1914: Lille Kongensgade 39, 2. hos Jensen 1-5-1915: Lille Kongensgade 39, 2. 1-11-1915: Lille Kongensgade 39, 2. 15-1-1916: Vestergade 28, kælderen hos Sværd 1-9-1916: Frameldt til Aarhus 1-11-1916: Gasværksvej (Gasvej) 28, 5.
Registrators kommentar: (under Navnet Christensen) 1-11-1916: Halmtorvet 22, 4.
Registrators kommentar: (under Navnet Christensen) 1-6-1918: Vestergade 28, kælderen hos Sværd 1-11-1919: Mikkelbryggersgade 11 A, 2. hos Sværd 6-2-1923: Fra Frederiksberg til Jernbanegade 5, stuen hos Sværd 1-5-1923: Mikkelbryggersgade 11 A, 2. 5-11-1923: Mikkelbryggersgade 11 A, 2. 5-11-1924: Mikkelbryggersgade 11 A, 2. 5-11-1925: Mikkelbryggersgade 11 A, 2.
 
Bang, Marie Cathrine (I4777)
 
14 1-5-1914: Fra Kongens Nytorv 5 til Griffenfeldtsgade 25, Sidebygningen, 2. 25-11-1914: Lille Kongensgade 39, 2. hos Jensen 1-5-1915: Lille Kongensgade 39, 2. 1-11-1915: Lille Kongensgade 39, 2. 1-5-1916: Frameldt 21-3-1921: Fra Løse Bopæle til Nørre Voldgade 110, 4. hos Madsen
 
Niels Kristian Kristensen (I4600)
 
15 1.ste gang Hviid optræder er ved hans død 1843 Hviid, Hans Nielsen (I432)
 
16 114. Morten Pedersen , født 1756 i Dk, stilling: Husbonde, Selvejerbon de , Gårdbeboer, død 07. juni 1830 i Hesselvig, Skarrild ( aftægtsma nd 79 år), begravet 13. juni 1830 i Skarrild. Vidne til: Karen Mortensda tter #1354 & Ferdinand Christiansen #1353 Gift 30. sep. 1821 Skarri ld kirke. Han blev gift med (1) Johanne Marie Thomasdatter , gift 17 82 i Skarrild kirke (Hammerum folie 20), født 1755 i Dk, død 1791 i Hessel vig, Skarrild, begravet Dom IX Post Trin 17 i Skarrild kirke ( Hammerum 7 5). Han blev gift med (2) Petronille Pedersdatter , gift 24, april 17 91 i Skarrild kirke, født 1771 i Hammerum h.Ringkøbing a. Dk, død 02 ju li 1861 i Hesselvig, Skarrild ( Aftægtskone i Hesselvig 91 år), begravet 0 7. juli 1861 i Skarrild.
Børn:
i Thomas Christen Mortensen , født 1784 i Hesselvig, Skarrild,Ham merum h. Ringkøbing A, døbt Dom 16 post Trin 17 i Skarrild kirke.
ii Peder Christen Mortensen , født 1786 i Hesselvig Skarrild, Hamme rum h. Ringkøbing A, hjemmedøbt 29. okt 1786 i Hesselvig. Fadder: ulæse ligt i kirkebogen.
iii Christen Pedersen , født 1789 i Hesselvig Skarrild,Hammeru m. h. Ringkøbing A., hjemmedøbt 26. marts 1789 i præstegården, fremstill et 10. maj 1789 i Skarrrild kirke, død 07 aug. 1791 i Hesselvig, begrav et 15. aug. 1791 i Skarrild. Hjemmedøbt i præstegården Morten Hesselv ig og Johanne Thomasdatter en Søn Christen , Inger Hansdatter holdt det,
Den 10, maj 1789 Morten Hesselvig
s Christen fremstillet i kirken, Bodil C hristensdatter bar det.
Fadder: Peder ? ,Christen Ødevig
s hustru Mette Byrgesdatter.( folie 12 ).
iv Johanne Marie Mortensdatter , født 1792 i Hesselvig,Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 05. dec. 1792 i hjemmet, fremst illet 06. jan . 1793 i Skarrild kirke. Bårret til Dåben af Else Gammelga ard, Fadder Peder Gammelgaard, Peder Christianse
s Hustru Mette, Christi an Ødevig, Hans og Maren ? (folie 20).
v Peder Mortensen , født 1794 i Hesselvig Skarrild,Hammeru m. h. Ringkøbing A., hjemmedøbt 15. april 1794 i hjemmet, fremstillet 6. s øndag efter Påsk i Skarrild kirke. Elisabeth Hegelahr bar det, Fadder Ped er Gammelgaard.(folie 23).
57. vi Karen Mortensdatter , født 1796 i Hesselvig,Skarrild, H ammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 09. dec. 1796 i præstegaarden i Ska rrild, fremstillet 25. dec. 1796 i Skarrild kirke, religion Lutheran. H un blev gift med Ferdinand Christiansen , gift 30. sep. 1821 i Skarrild ki rke (folie 169).
vii Mette Cathrine Mortensdatter , født 1797 i Hesselvig Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing A, hjemmedøbt 07. juni 1797 i Skarrild præstegaa rd, fremstillet 09. juli 1797 i Skarrild kirke. Peder Schou
s kone bar d et, Fadder Peder Gammelgaard Senior og Junior, Svend Ødevig, Peder Christi an Nørgaard,
Peder Schou, Peder Christiansen
s hustru, Peder Gammelgaard
s hustru, Nie ls Hesselvig. ( folie 29). Hun blev gift med Jens Jensen , gift 30. sep. 1 821 i Skarrild kirke.
viii Ellen Kirstine Mortensdatter , født 1799 i Hesselvig Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing A, hjemmedøbt 21. feb 1799 i hjemmet, fremstill et 25. marts 1799 i Skarrild kirke, konfirmeret 02 april 1815 i Amborg kir ke. Fremstillet i Kirken 2. Påskedag den 25. marts, Peder Hesselvig
s hus tru bar det. Fadder: Gamle Peder Gammelgaard , Unge Peder Gammelgaard, Ped er Hansen, Peder Christiansen,, Christian Hesselvig, ? Poulsen, Peder Gamm elgaard
hustru, Niels Hesselvig. Hun blev gift med Carsten Pedersen , gi ft 13 juni 1824 i Sønder Felding kirke.
ix Anne Mortensdatter , født 1802 i Hesselvig,Skarrild, Hammer um h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 29. jan. 1802 i hjemmet, fremstillet i S karrild kirke, konfirmeret 13. april 1817 i Skarrild kirke. År 1802:Sve nd Ødevig
s hustru bar det, Fadder:Peder gammelgaard,, Peder Schou
s hustr u, Peder Christiansen,Peder Hesselvig
s hustru Ingeborg, ? Rasmussen, Chtr isten Hesselvig, Jens Christiansen,( folie 40 ).
x Peder Christian Mortensen , født 1804 i Hesselvig,Skarrild, Hamm erum h. Ringkøbing a Dk, døbt 22. juli 1804 i Skarrild, fremstillet D om XV post Trin i Skarrild kirke, konfirmeret 13. april 1817 i Skarrild ki rke. År 1804: den 22. juli hjemmedøbt , Fremstillet i kirken , Præstekon en bar det, Fadder: Svend Ødevig, Peder Schou, Peder Gammelgaard, Met te ? , Pauline Hegelahr.
xi Karen Mortensdatter , født 1806 i Hesselvig,Skarrild, Hammer um h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 13. sep. 1806 i Præstegaarden, fremstill et 26. okt. 1806 i Skarrild kirke, konfirmeret 14. april 1822 i Skarri ld kirke. År 1806 : Mette H? bar det: Fadder: Peder Gammelgaard, Peder Sc hou, Niels Hesselvig, Johan Herman Hegelahr,og datter Johanne. ( fol ie 52 ).
xii Else Kirstine Mortensdatter , født 1809 i Hesselvig,Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 05 jan 1809 i Skarrild, fremsti llet 01. marts 1809 i Skarrild kirke. 1809; fremstillet i kirke 1ste mar ts , Else Gammekgaard bar det. Fadder : Peder Gammelgaard, Peder Schou, Me tte Ødevig, Rasmus Hesselvig, Christen Ødevig, Ras mus ? , Maren Hegelahr.(folie 56).
xiii Elisabeth Masine Mortensdatter , født 1811 i Hesselvig,Skarr ild, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 11. feb. 1811 i Præstegaarde n, fremstillet 15. april 1811 i Skarrild kirke, død 1812 i Skarrild, begra vet 05. april 1812 i Skarrild. År 1811, den 11 feb. døbt i Præstegaarde n, 10. barn af disse forældre, hvor alle 10 er levende , fremstillet i kir ken 2. Påskedag.
Jacob Christiensens kone bar det.
Fadder: Jacob Christensen, Peder Gammelgaard og Søn Terkel Pedersen,
Malene Hesselvig, Maren Pedersdatter af Scaue.
xv Lisbeth Masine Mortensdatter , født 1813 i Hesselvig,Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 05. juni 1813 i Skarrild præste gaard, fremstillet 18. juli 1813 i Skarrild kirke, begravet 30. marts 18 14 i Skarrild. Søsteren Johanne Marie bar det, Fadder: Peder Schou, Chris ten Helgård og hustru, Svend Ødevig
s kone og datter,Peder Nielsen, Ing er Cathrine ? , Peder Rasmus Schou
s datter Bodil Cathrine og Søn , Ib Ped er Schou
s Søn Ole.
'30 Marts 1814 begravede Morten Hesselvig´s Datter Lisbeth Masine, som v ar døbt 5. juni 1813
Petri 1, 25 - 25 Al menneskets herlighed --- vedbliver til evighed.

115. Petronille Pedersdatter , født 1771 i Hammerum h.Ringkøbing a. D k, død 02 juli 1861 i Hesselvig, Skarrild ( Aftægtskone i Hesselvig 91 år ), begravet 07. juli 1861 i Skarrild. 1791, den 12 Januar trolovet i Gamm elgaard, Enkemand Morten Pedersen i Hesselvig og Pigen Petronille Pedersda tter viede den 24. april 1791. Ved børnenes dåb nævnes hun til tider , s om Pernille. 
Familie F65
 
17 14 december 1832 døde Ellen, 78 år gammel, enke efter Peder Jensen, MEN hun hedder her Christophersdatter og ikke Jensdatter, hvis det altså er hende.
45 år ved FT1801 Tune sogn
 
Jensdatter, Ellen (I519)
 
18 16-5-1801 gift. Peter Børre Olesen ungkarl og afskediget soldat fra det 3. die Ingeniør Infanteri Regiment Familie F236
 
19 1697 dom Cantate blev Karen Mortensdatter og Niels Pedersen introduceret.
Kirkebog 1694-1768 Ørsted sogn, opslag 15 
Pedersen, Niels (I3499)
 
20 173. Magdalene Christensdatter i Hollerup 21/11-1741 F. 15a
Børn:
• Søren Jensen - 23 år
• Christen Jensen - 19 år
• Anders Jensen - 14 år
• Laue Jensen - 12 år
• Maren Jensdatter - 17 år
• Maren Jensdatter - 10 år
• Bodil Jensdatter - 8 år
• Ellen Jensdatter - 6 år
F.M. Morbror Jens Christensen Pind i Vinge.
Oplysning: Den ældste søn Søren Jensen overtog fæstet på gården, og han beholdt alle sine søskende hjemme hos sig.
 
Christensdatter Højlund, Magdalene (I3316)
 
21 173. Magdalene Christensdatter i Hollerup 21/11-1741 F. 15a
Børn:
• Søren Jensen - 23 år
• Christen Jensen - 19 år
• Anders Jensen - 14 år
• Laue Jensen - 12 år
• Maren Jensdatter - 17 år
• Maren Jensdatter - 10 år
• Bodil Jensdatter - 8 år
• Ellen Jensdatter - 6 år
F.M. Morbror Jens Christensen Pind i Vinge.
Oplysning: Den ældste søn Søren Jensen overtog fæstet på gården, og han beholdt alle sine søskende hjemme hos sig.
 
Jensen, Søren (I4683)
 
22 1731 d. 26 dec. Anna Barbaras Broder Herman Michelsen. 37 år. Blev funden død på
Hiortlund heede og blev ført til Dal.
Ud fra dette slutter jeg, at Anna Barbara er født ca. 1695. 
Mikkelsdatter, Anna Barbara (I3715)
 
23 1758 Mandagen den 17 Julii Trol: Bleve Hans Hansen Brems Gaardmand i Store Sæddinge og Jens Munchs Enke samme Steds Maren Jørgens Daatter Trolovede med hverandre; Og at intet noget er, som Lovligen kand forhindre disses Forehavende ægteskab,Dette Bevidne vi underskrevne Forl¿ftnings M¾nd, Nebbelunde Præsteg: den 14de Julii 1758. H.J. Smidt, Jørgen Christofersen. Cop: Disse blev viede den 22 September.
 
Familie F391
 
24 1838 - Skovfoged i Birkehughuset.
Ved hans død og ved FT 1880 står anført at han er født i Hasseris, Budolfi 
Svendsen, Laust (I777)
 
25 1881 Avlsbestyrer i Døvling
FT 1906 er han Landbruger og købmand
1892 opholdt han sig på Tykskov mark, Ejstrup sogn
FT1901 Brande sogn, Vejle amt
FT 1906 Skarrild sogn, Ringkøbing amt

Frank Hviid Lauridsen's ane
Billeder fundet her : https://arkiv.dk/vis/4522097
F78 Type Billeder Bemærkning Billederne i denne registrering omfatter følgende personer:
Laust Peder Pedersen, f. 7. januar 1836, d. 21. juni 1920, boende på Marienlyst i Klitmose, Gejlbjerg. Stedet formentlig opkaldt efter hans første kone, Marie Dorthea Christensen.
Der skal ifølge folketælling 1906 have været købmand på ejendommen - velsagtens for Klitmose by.
Juliane Kristine Kristensen, f. 19. juli 1857, d. 8. juli 1933 i Bording sogn.
Marie Dorthea Lauridsen, f . 30. april1896 i Ejstrup sogn
Kristiane Sørine Lauridsen, 17. oktober 1900 i Brande sogn
Bryllupsfoto af Maren Hansen, Nr Snede. Øvrige billeder: ukendt fotograf.
Periode 1904 - 1920 Dateringsnote Sammenholdt med efterslægtsoversigt Fotograf Maren Hansen Størrelse Digital udgave Materiale s/h positiv Arkiv Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv 
Pedersen, Laust Peder (I115)
 
26 2. november 1735, Lille Torup, Vester Velling sogn
Jens Nielsen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1) søn Niels Jensen, død ca. 1730
1a) Niels Nielsen, 5½ år, hos stedfaderen Niels Jensen i Lille Torup
2) datter Bodil Jensdatter ~ Christen Christensen Høgelund i Vinge på Ulstrup Gods
3) Maren Jensdatter, død for 9 år siden ~ Laurs Jensen Maagaard i Vinge
3a) Jens Laursen, 12 år
 
Nielsen Thorup, Jens (I3321)
 
27 401. Ellen Nielsdatter i Vinge 22/10-1770 F. 398a
Enkem. Jens Christensen Højlund
Børn:
• Christen Jensen - 11 år
• Bodil Jensdatter - 13 år
Oplysning: Bodil Jensdatter er svagelig og blind på begge øjne.
T.V. Morbror Christen Nielsen i Lille Torup.
 
Jensdatter Højlund, Bodil (I3336)
 
28 439, 2. juli 1759, Skader
Kirsten Jørgensdatter, død
Hendes børn:
1) Peder Pedersen Kirkegaard, død
1a) Mette Pedersdatter, 20 år, hos moderen i Skader
1b) Peder Pedersen 14 år, hos moderen i Skader
2) Jens Pedersen i Skader, død
2a) Bernt Jensen, 3 år
2b) Peder Jensen, 2 år
3) Helle Pedersdatter ~ Groes Sørensen i Skader
4) Anne Pedersdatter, ugift, i Auning
 
Jørgensdatter, Kirsten (I4124)
 
29 55 År gammel i 1801. Rasmusdatter, Karen (I541)
 
30 55 År gammel i 1890 Pedersdatter, Sidsel (I593)
 
31 61 År gammel i 1787 Andersdatter, Ane (I823)
 
32 73, 25. juni 1764, Skader
Helle Pedersdatter, død
Groes Sørensen, enkemand
Deres børn:
Mette Groesdatter ~ Niels Laursen, gmd. i Søby
Søren Groesen, 22 år
Peder Groesen, 15 år
Jørgen Groesen, 13 år
 
Pedersdatter, Helle (I4120)
 
33 870. Mette Pedersdatter. 29.9.1795, fol. 44.
E: Gårdmand Christen Jensen Pind i Vinge. Børn:
1. Jens Christensen 31 år, forpagter ved Karmark.
2. Peder Christensen 10 år, hjemme hos faderen.
3. Maren Christensdatter 24 år g.m. Peder Nielsen i Dengsø.
4. Bodil Christensdatter 21 år, hjemme hos faderen.
5. Marianne Christensdatter 14 år, hjemme hos faderen.
Tilsynsværger: Morbror Jens Højlund og farbror Laurids Pind, begge af Vinge.
 
Pedersdatter, Mette (I3340)
 
34Tilknyttet modstandsbevægelsen i Ålborg. Realeksamen fra Ålborg Katedralskole,
derefter landvæsenselev i 3 år. Efter at have aftjent sin værnepligt ved fodfolket, rejste
han til Sydamerika, hvor han arbejdede ved landbruget. Efter 2 års forløb vendte han
hjem og uddannede sig som mejerist ved Dalum Landbrugs- og Mejeriskole. Senere
blev han ismester på en flødeisfabrik. I 1939 fik han en stilling i et eksportfirma, og det
var meningen, at han skulle lede firmaets afdeling i Buenos Aires, men på grund af
krigen kom han ikke af sted. I 1942 udrustede Henriksen sammen med
Poul Ib Gjessing et skib med den hensigt at lygte til England, men kystpolitiet i Tyborøn
nægtede at give tilladelse til sejlads. I 1943 kom han i kontakt med modstandsbe-
vægelsen i Aalborg, og han deltog i meget forskelligt modstandsarbejde, som fremstil-
ling af håndgranater og sprængladninger, spionage, oprettelse af våbendepoter og sen-
destationer. Da Gestapo i slutningen af februar 1944 arresterede Aarsgruppen, fik det
også konsekvenser for modstandsbevægelsen i Ålborg. Den 29.2.1944 blev Christian Ul-
rik Hansen og Poul Ib Gjessing arresteret på banegården i Ålborg, og den følgende dag
blev Gjessings hustru og Hans Jørgen Henriksen arresteret i Gjessings villa i GI. Hasseris.
Den 19.6.1944 blev der ved krigsretten København afsagt dødsdom over Henriksen,
Christian Ulrik Hansen og Poul Ib Gjessing samt fem medlemmer af Aarsgruppen.
Den 23.6.1944 blev de otte skudt i Ryvangen. Disse henrettelser - det første større antal
henrettede indtil da - var tyskernes repressalie for én af besættelsestidens største
sabotager, BOPA's sabotage den 22.6.1944 af „Riffelsyndikatet".
Efter befrielsen blev hans lig fundet i Ryvangen, og den 29.8.1945 bisat i Mindelunden. 
Henricksen, Hans Jørgen (I4887)
 
35 Aarslev og Tilst, Hasle Herred, Aarhus Amt og Stift.
14. 22/6 1854. Emilius Ferdinand Hansen, f. i Kbh. 9/12
1797, F. Svend H. Gartner, M. Johanne Dorothea Qvist. Stud.
Mtrpsk. 17; Kand. 25/4 25 h (1— 1); Sgpr. Fjellerup-G. 8/i 34, ord.
14/a; entl. 27/8 71, f i Kbh. 24/4 74. — 1) Gift m. Ane Marie Løchte,
f. i Randers 16/31794, f iU/i2 49, F. Thorn. Hansen L., M. Henr. Lov.
Nyborg; — 2) gift •i0/4 52 m. Caroline Mathilde Zachariæ, f. i Stege
'/T 15, F Carl Peter Otto Z. Løjtn. v. Prinds Ferd. Drag., Krigsass.,
M. Karen Marie Thornam. — Broder Jac. Ludv. H. t. Glostrup,
entl. 12/7 58, f 18/9 74. 
Hansen, Emilius Ferdinand (I4230)
 
36 Adolf var murerformand, døde lige efter krigen, idet han blev kørt over af en sporvogn.
Boede på Frederiksvej 42 i 1904 og 1909
Boede på Frederiksvej 46 i 1907
Boede på Vejlands alle 2, Højdevang sogn ved sin død i 1945 
Pedersen, Adolf Marius (I73)
 
37 Adresse : Udby, Udby sogn (gård nr. 2 i 1774 - hartkorn 6-7-3-0).
Noter : Ved folketællingen 1787 var han på aftægt hos sønnen Christopher O lsen i Udby.
Sandsynligvis trolovet 1750 i Udby kirke med Anna Jensdatter, de var da be gge af Udby; forlovere var Niels Nielsen og Anders Hansen begge af Udb
dette har jeg fra : http://www.aneopslag.dk/alle/per00384.htm#21 
Nielsen, Oluf (I1012)
 
38 Adresse i 1913 ved hans død : Agnø, Køng sogn Larsen, Jens (I965)
 
39 Af en gl. jordebog for Scheels gods fra 1726 kan man se, at han var gårdma nd i
62 Karlby. På det tidspunkt drev han Yttes jord, som var på hartkorn 5-3-1 -0, hvoraf
han skulle svare
3 ørte rug og
3 ørte byg.
Endvidere havde han et stykke jord på hartkorn 0-0-3-1, som Gjerrild kir ke ejede.
Deraf skulle han svare i penge 11 1/3 (møntenhed uoplyst).
Endvidere drev han noget jord på Karlby mark (m. anden ejer) på hartkorn 3 -6-1-0,
hvoraf han skulle svare til Scheel i penge 1 mark 12 sk. 
Smed, Jacob (I891)
 
40 Af Pontoppidans Atlas ses, at Nysted har haft en Stivelsefabrik. "Den Stiv else- og Pudderfabrique",siger han, "som drives ikke uden Forde l, er en af de ældste her til Lands og haver vist Vej for flere andetsted s. Samme er anlagt i den ferske Sø imellem Byen og Christiansholm" (Aalhol m), altsaa ved "Piledammen". Denne Fabrik bestod indtil Midten af det 19 de Aarhundrede. I Aaret 1824 udførtes fra Nysted 28.986
Pund Stivelse. Den ejedes tilsidst af Julius Sturup, der udvandrede til Sy damerika og blev Apoteker og dansk Konsul i Carracas. Efter sin Hjemkom st til Danmark var han fra 1879-81 Folketingsmand for Maribo Amts 3die Kre ds.

Ved hans giftemål kaldte han sig Jens Peder Hansen. 
Nielsen, Jens Peter (I1526)
 
41 Afdøde druknede ved Flensborg på rejse til England 24.9.1731. Høstmarch, Niels Gylling (I3773)
 
42 Afgangsliste 1844-1862, 24/2 1847 Gørslev sogn,
opslag 145 til Kværkeby sogn, Sorø amt.

Tilgangsliste 1836-1864, Kværkeby sogn, 1847
opslag 209 Fra Vollerslev sogn, Præstø amt. Hans Nielsen + Hustru

Afgangsliste Ulse sogn 1850, opslag 58 - skrædder Hans Nielsen
til Todbjerg sogn, Århus stift (Randers amt).
Tilgangsliste Todbjerg sogn 1848-1865 opslag 173 -
til sognet 27/12 1850 fra Ulse sogn, Sjælland.

FT 1834 Gørslev sogn, Præstø amt.
FT 1860 Todbjerg sogn opslag 4
FT 1870 Todbjerg sogn opslag 48
FT 1880 Todbjerg sogn opslag 18
FT1890 Todbjerg sogn opslag 22 
Nielsen, Hans (I3858)
 
43 Amagerbrogade 106 2.den Jensen, Johannes (I4892)
 
44 Ane var uægte barn af Else Kirstine og Jacob, men da moderen giftede sig med Andreas Gebhardt, fik Ane efternavnet Gebhardtsdatter. Gebhardtsdatter, Ane (I2472)
 
45 Aner længere tilbage kan ses på :
http://www.brigsted.net/Stamtrae/3456.htm
 
Nielsdatter, Karine (I3563)
 
46 Anna Høstmark på Estrup står der ved hendes giftemål med Peder Vibe Andreasdatter Høstmark, Anna (I3199)
 
47 Anne Andersdatter er måske født 7 maj 1719, men så skulle hun være 77 år v ed sin død og der står 76 år.

Ved Jens Simonsens fødsel står hun som Anna Jensdatter, MEN det må være An dersdatter, da der ikke er tilgængelige oplysninger om en Anne Jensdatter. 
Andersdatter, Anne (I1499)
 
48 Anne Hansdatter Svane blev trolovet d. 4 jan. 1590, 16 år gammel, med den 45 år gamle Hans Olufsen Riber, borger og købmand i Horsens
Kinch skriver om ”Anna havde d. 9de Aug. 1590 Bryllup med Hans Olufsen Riber, Borger og senere Borgmester i Horsens og blev Moder til den bekjendte Biskop (Ærkebiskop) Dr. Hans Svane i Sjællands Stift, som spillede en Hovedrolle ved Enevoldsmagtens Indførelse 1660.”
Peder Hegelund noterede i sin almanak at ”Om natten eller tidlig om morgenen d. 18. nedkom Maren Svanes med en datter.” og det må have været Anne der blev født d. 18. okt. 1573.
Denne gren af familien bosatte sig i Horsens området –
Både hende og hendes mand er begravet i familiegravstedet i Klosterkirken hvor datteren Anne lod opsætte et epitafidum -
Hun forstsatte sin mands virksomhed efter hans død., og alt tyder på at hun har været en særdeles dygtig dame.
I J.K. Jensens bog med titlen Blade af Horsens købstad historie står der at hun under 30 års krigen flygtede til øerne og derfra med skib til Norge of Holland. Efter hjemkomsten oprettede hun i 1631 en stiftelse for 3 fattige enker, fordi Gud havde passet på hende og hendes børn i det fremmede. Stiftelsen kaldes Svaneboligerne eller Himmerigsboderne blev indrettet i de tre boder ved Fughoms bro der først blev genopbygget efter fjeden havde nedbrudt samtlige. Stiftelsens midler blev i øvrigt admistreret så godt at man i 1785 kunne nedrive de små boder og bygge et hus til 7 enker. Dette hus Fugholm nr. 17 har over indgansdøren en indmuret sten med en svane i relief og indskriften anno 1631 lod ædle Mad. Svane sal. Ribers frelst fra fjenden, bygge for 3 enker Himmerigs boder og givet 100 Specie-Daler, hvis reedelig anvendelse ved præsten og øvrigheden har frembragt denne bedre bygning i året 1785.

Her bygtes Himmerig af Svane for 3 enker
En beder bolig nu til flere Renter skjænker
Gud give Giversken og dem, som redelig behandler gaverne
et evig Himmerig.
Kilde. Slægten Bering fra Hørby sogn og Frede Therkelsen Slægter 
Hansdatter Svane, Anna (I3288)
 
49 Anno 1714 Dom: Reminiscere Bleve Christen Jensen Grand af Ramsing i Odense Sogn, og Karen Jacobsdaatter (Jacob Laursens Daatter i Trudstrup) for Gud og Menighed i Dølbye Kircke Sammenviede, efter at de tilforne d: 14 Xbris 1713 vare trolovede udi Nærværelse af (...) som forløfts Mænd, at de paa begge Sider til den Dag, for Egskabs Løfter til andre var frie og ubehindrede, Det (Sæddels?) Ærværdige Hl: Hans Kierchegaards Attest fornefnte Christen Jensen med sig førte, med ham bevidnede." (Dølby opsl. 46)

 
Familie F1523
 
50 Anslået fødsel da hun var 8 år ved sin død. Wessel, Anna Elisabeth (I1372)
 

      1 2 3 4 5 ... 13» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Opdateres af Hans N. Pedersen.