Laurits Brorson
(-1681)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anna Jacobsdatter Friborg

Laurits Brorson

  • Ægteskab (1): Anna Jacobsdatter Friborg omkring 1658
  • Død: 1681 1776
Billede

punkttegn  Notater:

Død 1681 i Gosmer. Godsejer til Dybvad i Gosmer sogn. ~ ca. 1658 med Kirstine PEDERSDATTER (-1666). · De her bragte oplysninger om familien Brorson er næsten udelukkende fra en udførlig artikel i Historisk Årbog for Aarhus Stift, udkommet november 1946 [6] .
Laurits J. Brorsons oprindelse er ukendt. Det J. han underskriver sig med kunne tyde på, at faderens navn ikke har været Broder, men f.eks. Jochum (som den ældste søn). Han træffes første gang på Bornholm som skriver og godsforvalter hos rigshovmester Joachim Gersdorff, der var lensmand på Bornholm 1651-58. I efteråret 1658 var Brorson en af de 10 sammensvorne, som stod i spidsen for øens befrielse fra svenskerne. Efter freden 1660 måtte Gersdorff afstå sine skånske besiddelser og fik i stedet gods i Hads herred i Jylland; forretningerne i den anledning førtes af Laurits Brorson, som også siden en tid bestyrede godserne, også efter at Gersdorff var død 1661.
1665 havde han tjent penge nok til selv at købe godset Dybvad i Gosmer sogn af Gersdorffs arvinger. Han blev således selv godsejer, anlagde sig våben (signet), som viste et lam med en fane, og samlede kirketiender og bondehartkorn, så Dybvad blev en "komplet hovedgård".
1674 var han skifteforvalter for en tolder Jens Bruun på Samsø, som han synes at have nogen familieforbindelse med. I de samme år afstår han i en række fordelagtige handeler sin hustrus gods på Bornholm. 1680 blev han landkommisær og var dermed "i rangen", hvilket gav forskellige forrettigheder.
I slutningen af året 1681 døde han og blev begravet i Gosmer kirke, hvor han for flere år tilbage havde sikret sig begravelsesplads. Et epitafium over ham er siden forsvundet.
En halvbroder til ham, Christen Olufsen, boede i Hundslund sogn; to kvinder, som engang stod fadder sammen med ham hos den føromtalte tolder, nemlig Kirsten og Dorothe Olufsdatter, er måske også hans halvsøskende. Det kunne tyde på, at han selv havde rod i disse egne.
Han var omkring 1658 blevet gift 1. gang med Kirstine Pedersdatter. Hun var enke efter Jens Clausen Koefoed og medbragte fra dette ægteskab en datter, Margrethe. Hun må være død omkring 1665-66.

Brorsons underksrift og segl.
Laurits Brorson giftede sig 2. gang omkring 1666 med en datter af en borger i Horsens Hans Pedersen; men hun døde allerede omkr. 1668.
3. gang giftede han sig med Anne Jacobsdatter Friborg, hvis herkomst ikke kendes. Hun levede endnu - på Dybvad - i 1691; men var død før 1. juli 1692.
Der var ialt 8 børn af 1. ægteskab. 7 blev voksne.
V.29 Kirstine PEDERSDATTER. Født i Gosmer(?). Død ca. 1666. ~ 1. gang ca. 1650 med Jens Clausen KOEFOED godsejer ~ 2. gang ca. 1658 med V.28 Laurits J. BRORSON godsejer (-1681) Godsejer til Dybvad i Gosmer sogn. · Hun stammede med ret stor sikkerhed fra Hads Herred, Hunslund og Gosmer. Men i halvtredserne var hun blevet gift 1. gang med en mand af de ledende slægter på Bornholm, Jens Clausen Koefoed, som døde 1657. I dette ægteskab fik hun en datter, Margrethe.
Omkring 1658 må hun have giftet sig 2. gang med Laurids Brorson. Straks efter brylluppet, vel i sommeren 1658, blev hun p.gr. af krigstiderne evakueret til Tunby præstegård i Skåne, hvor den ældste søn Jochum blev født. Hendes bornholmske arvegods solgtes i årene efter 1660, efter at familien var kommet til Hads herred. Hun må være død omkring 1665-66.
Kirstine Pedersdatters aner er kun kendt fra et skifte fra 1693 over en fjern slægtning af hende. Der nævnes denne række: 1) Ove Johansen i Gosmer, gift med Maren Jensdatter. Deres søn var: 2) Johan Ovesen i Gosmer. Hans søn: 3) Jens Johansen i Svinballe i Hundslund sogn. Hans datter: 4) Else Jensdatter, gift med Peder. Deres Datter: 5) Kirsine Pedersdatter gift med Laurits Brorson. 1777


Billede

Laurits blev gift med Anna Jacobsdatter Friborg omkring 1658. (Anna Jacobsdatter Friborg blev født i 1635 i Lolland og døde den 1 Jul. 1692 1776.)




Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 4 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra Millennia